Dolina

 Nazwa podmiotu nauczania

SOBOTNIO-NIEDZIELNA  SZKOLA  PRZY  PARAFII  NARODZENIA NMP W DOLINIE NA UKRAINIE


 Adres 

Ul.A.MICKIEWICZA  7, 77502 DOLINA, UKRAINA


Data założenia 

1997 ROK


Liczba uczniów i nauczycieli

152   UCZNIÓW i 8  NAUCZYCIELI


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

PROGRAM   NAUCZANIA  I  WYCHOWANIA  DZIECI W  SZKOLE  OD POCZĄTKU  BYŁ  OPARTY  NA  WSZECHSTRONNYM ROZWIJANIU  POSIADANYCH  TALENTOW.  DO NASZEJ SZKOŁY  MOGĄ ZAPISAĆ SIĘ DZIECI  RÓŻNEJ   NARODOWOŚCI i RÓŻNEJ KONFESJI RELIGIJNEJ.  MOGĄ TO BYĆ ZARÓWNO DZIECI Z BOGATYCH RODZIN JAK RÓWNIEŻ I DZIECI BIEDNE . ORGANIZOWANE SĄ DLA NICH ZAJĘCIA Z NAUCZANA JĘZYKA POLSKIEGO, LITERATURY POLSKIEJ, NARODOZNAWSTWA, TRADYCJI  I  KULTURY POLSKIEJ. DZIECI UCZĄ SIĘ TEGO WSZYSTKIEGO ZARÓWNO NA NORMALNYCH  ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH  JAK I PORZEZ  PRZYGOTOWANIE  SIĘ DO KONKURSÓW, AKADEMII, FESTIWALI, PONADTO NA ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH, MUZYCZNYCH, TEATRALNYCH , TANECZNYCH I SPORTOWYCH. W NAGRODĘ ZA CAŁOROCZNE SYSTEMATYCZNE UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA I AKTYWNE UCZESTNICTWO W ZYCIU SZKOŁY I PARAFII DZIECI  I MŁODZIEŻ PODCZAS WAKACJI WYJEŻDŻA DO POLSKI NA KOLONIE, OBOZY , FESTIWALE I WYCIECZKI.  NA ZAJĘCIA TANECZNE DO NASZEJ SZKOŁY UCZĘSZCZA  60 DZIECI. WIZYTÓWKĄ NASZEJ SZKOŁY NA UKRAINIE  JAK I NA ARENIE  MIĘDZYNARODOWEJ SĄ ZESPOŁY LUDOWE,,PERŁA” I  ,,PEREŁKA”, ZESPOLY ŚPIEWAJACE ,,NADZIEJA”, ,,WIARA”  I ,,MIŁOŚĆ”, ORAZ KLUB SPORTOWY ŚW.KRZYSZTOF POSIADAJĄCY SEKCJĘ SZACHOWĄ, LEKKOATLETYCZNĄ, BIEGÓW  NA ORIENTACJĘ  I PŁYWACKĄ. W  CIĄGU ROKU W SZKOLE ORGANIZOWANYCH JEST PONAD 20 AKADEMII, WYSTĘPÓW , FESTIWALI I INNYCH IMPREZ  AKTYWUJĄCYCH  DZIECI I MŁODZIEŻ I ZACHĘCAJĄCYCH  ICH  ROZWIJANIA W SOBIE UKRYTYCH ZDOLNOŚCI I TALENTÓW. NAJWIĘKSZYMI SUKCESAMI NASZEJ SZKOŁY SĄ ZWYCIĘSTWA  NASZYCH  REPREZENTACJI  NA MIĘDZYNARODOWYCH PARAFIADACH DZIECI I MŁODZIEŻY W WARSZAWIE ( 9 RAZY              I MIEJSCE ). JAK RÓWNIEŻ ORGANIZOWANE  KILKA RAZY W ROKU WYJAZDY DO POLSKI NASZYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH I ŚPIEWAJACYCH , Z OKAZJI  ŚWIĄT PATROTYCHNYCH – 3 MAJ,          11 LISTOPAD, PODCZAS  KTÓRYCH   PRZY WYPEŁNIONYCH SALACH W DOMACH KULTURY I SZKOŁACH , NASZE DZIECI  WYSTĘPUJĄC  I PRZEDSTAWIAJĄC  WSPANILE PRZYGOTOWANE PROGRAMY , NIEJEDNOKROTNIE   DOPROWADZAJĄ PUBLICZNOŚĆ DO WIELKICH WZRUSZEŃ.

IMGP3823