Dyktando z języka polskiego w Charkowie

09-IMG_0357

W sobotę, 21 maja, odbyło się trzecie Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego. Jego uczestnicy mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności i dostać nagrody za wyjątkową wiedzę z ortografii i interpunkcji. W tegorocznym sprawdzianie „Ja Piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku… Dyktando z języka polskiego na Ukrainie” w Charkowie wzięło udział 160 osób w wieku od 12 do 63 lat. Przyjechały z obwodów połtawskiego, donieckiego oraz zaporoskiego. Ale najwięcej uczestników było z naszego miasta. Przede wszystkim uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej, Kursów Języka Polskiego przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie i studenci Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. H. Skoworody.

Tekst dyktanda – o chrzcie Polski – był wybrany nieprzypadkowo. W roku 2016 Polska obchodzi 1050-lecie chrztu państwa. „Nie bylibyśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy, gdyby 1050 lat temu władca Polan Mieszko I nie zdecydował się na przyjęcie chrztu (…) Dziś jesteśmy dumnymi spadkobiercami tej wielkiej religijno-kulturowej tradycji” – zauważyli kierownicy Fundacji Wolność i Demokracja w liście skierowanym do uczestników.

Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 18 lat oraz dorośli. Mistrzem języka polskiego wśród dzieci i młodzieży została Anna Szeffer z Połtawy. Kolejne miejsca zajęli Mikołaj Szamajew i Daria Michajłowa. Dorosłym mistrzem języka polskiego została Wiktoria Gnidenko. Drugie miejsce przypadło Lubow Sergijenko, a trzecie – Ninie Makukha.

Nagrodzona została także najmłodsza uczestniczka dyktanda: 12-letnia Anna Ilyina, oraz najstarszy uczestnik – Viktor Nartov (63 lata).

Konkurs został przeprowadzony na Narodowym Uniwersytecie Technicznym Politechnika Charkowska.

Trzecie Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego w Charkowie zorganizowała Fundacja Wolność i Demokracja przy wsparciu Stowarzyszenia Kultury Polskiej. Dyktando na Ukrainie realizowane jest przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

01-IMG_0279 04-IMG_0329 07-IMG_0346 08-IMG_0350 11-IMG_0368 17-IMG_0399 27-IMG_0482 02-IMG_0285