Dyktando z języka polskiego w Chmielnickim


20 maja, o godzinie 12, w Chmielnickim zaczęło się IV  Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była postać Ojca Świętego – Jana Pawła II.
 W dyktandzie wzięło udział  278 uczestników.


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku.