Dzieci z Neapola i Charkowa na spotkaniu z żywą historią o uchwaleniu Konstytucji 3 maja

Dzieci z Sobotniej Szkoły w LAgo Patrii oraz  Stowarzyszenia kultury polskiej w Charkowie 2 października 2021 odbyły spotkanie poświęcone omówieniu etapów tworzenia Konstytucji 3 maja.

W lekcji wzięła udział 28 osobowa grupa, której członkowie byli mocno zróżnicowani wiekowo (od 9 do 13 lat oraz 4 słuchaczy w wieku 6 lat). Lekcja rozpoczęła się od ogólnego omówienia sytuacji na świecie w XVII wieku, z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń tego okresu, wynalazków, działalności ważnych osób. Następnie omówiona została sytuacja panująca w Rzeczpospolitej, celem podkreślenia, jak ważne dla ówczesnego kraju było wprowadzenie zasadniczych reform ustrojowych.
Przy okazji omówienia prac nad Konstytucją, przybliżone zostały sylwetki najważniejszych osób, które przyczyniły się do jej powstania. Była to także okazja, by przybliżyć uczestnikom pokrótce, jak działał sejm Rzeczpospolitej, jakie były obowiązki posłów i ich prawa, w jaki sposób dokonywano ich wyboru etc.
W kontekście opowieści o Wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, scharakteryzowane zostały formacje, jakie wchodziły w skład Armii Rzeczpospolitej (piechota, kawaleria, artyleria) zaprezentowano przedmiotu użytku codziennego, jakimi posługiwali się żołnierze, ówczesną broń oraz umundurowanie. Następnie omówiona została ogólna sytuacja na początku wojny (przewaga liczebna wojsk rosyjskich, rozdrobnienie sił koronnych) oraz ważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na losy konfliktu. Omówione zostały także sylwetki najbardziej znanych dowódców strony polskiej (Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko).
Następnie omówiona została pokrótce sytuacja po zakończeniu wojny i obaleniu postanowień Konstytucji. Krótkie omówienie historii Insurekcji Kościuszkowskiej oraz powstania Księstwa Warszawskiego miało na celu pokazanie, że Polacy nie zaprzestali walki o wolność i niepodległość. Lekcję przeprowadzili Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”