Młodzież z Chmielnickiego wzięła udział w lekcji żywej historii z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Młodzież z Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim oraz Polskiej Szkoły Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich Ukrainy 2 października 2021 wzięła udział w lekcji żywej historii z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

We wstępie spotkania, wspólnie z uczestnikami zastanawiano się, czy kończący się wiek XVIII mógł być dla mieszkańców rzeczpospolitej powodem do smutku, czy też mogły pojawiać się przebłyski nadziei na poprawę sytuacji w państwie. Jako przykład pozytywnych przemian i uwolnienia się spod obcego zwierzchnictwa, wskazane zostały wydarzenia wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, zwrócono także uwagę na udział w konflikcie Polaków. Następnie skupiono się na przemianach zachodzących w Rzeczpospolitej – rozwój miast, kultury, sztuki. Wspomniano także o rozwijającej się gospodarce i powstawaniu nowych manufaktur, w tym także produkujących uzbrojenie. Było to wprowadzeniem do omówienia wojskowości wieku XVIII ze szczególnym uwzględnieniem armii Rzeczpospolitej i jej poszczególnych elementów. Następnie przystąpiono do omówienia atmosfery nadziei, jaka panowała, kiedy rozpoczynał obrady Sejm Wielki i jego pierwszych postanowień. Oczywiście kolejnym punktem było omówienie prac nad Konstytucją i jej poszczególnych postanowień.  W dalszej części skupiono się na próbach obrony Konstytucji – drogą dyplomacji, jak i walki zbrojnej podczas wojny 1792 roku. Podsumowaniem spotkania było omówienie losów ważnych postaci związanych z Konstytucją w kolejnych latach. Lekcję poprowadził Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski, wzięło w niej udział 20 uczestników.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”