Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Browarów na Ukrainie

Polskie Kulturalno- Oświatowe Stowarzyszenie “Rodzina” podjęło się pomocy charytatywnej dla potrzebujących Polaków z Browarów i okolicy. W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Stowarzyszenie, po obradach komisji charytatywnej,  podjęło decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla 23 osób, w tym 7 zapomóg pieniężnych. Wolontariusze pracowali dla beneficjentów, oferując im pomoc w opracowaniu dokumentów oraz wsparcie emocjonalne.

Partner: Polskie Kulturalno- Oświatowe Stowarzyszenie “Rodzina”

Liczba osób objętych pomocą: 23 osoby objęte wsparciem finansowym

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021