Spotkanie z żywą historią z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kolomyi i Czerwonogradzie

Uczniowie ze Szkoły Sobotnio-Niedzielnej TKPZL w Czerwonogradzie i Polskiej Sobotniej Szkoły  przy Towarzystwie Kultury Polskiej “Pokucie” w Kolomyi  w 4 października 2021 uczestniczyli w lekcji żywej historii z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Na lekcji uczniowie zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami końcówki XVIII wieku na świecie, a także sytuacją poprzedzającą uchwalenie konstytucji 3 maja w Rzeczpospolitej. Omówione zostały nastroje panujące wśród szlachty – zarówno postępowej, pragnącej zmian, jak i konserwatywnej. Wprowadzaniem do omówienia samych prac nad konstytucją, było przybliżenie działania parlamentaryzmu polskiego, wraz z jego zaletami i wadami. Podczas omawiania działalności Sejmu Wielkiego położony został nacisk na kluczowe zmiany dotyczące działania armii oraz pozycji miast i mieszczan w Rzeczpospolitej. Szczegółowo zostały omówione poszczególne zapisy Konstytucji 3 Maja dotyczące religii, chłopów, mieszczan, a także ustanowienia monarchii dziedzicznej. Omówienie zapisów dotyczących zmian w funkcjonowaniu monarchii było także okazją do zwięzłego powtórzenia, jak funkcjonowała ona w Koronie i Rzeczypospolitej w minionych wiekach. Omówione zostały działania dyplomatyczne, mające na celu uznanie konstytucji przez państwa europejskie, powody jej nieuznania przez Rosję oraz sylwetki inicjatorów zawiązania Konfederacji Targowickiej. Następnie omówiona została organizacja armii Rzeczpospolitej w przededniu i w trakcie wojny roku 1792, wraz z najważniejszymi wydarzeniami oraz dowódcami. Podsumowaniem spotkania była dyskusja na temat wpływu reform wprowadzonych przez konstytucję, na dalsze losy parlamentaryzmu polskiego. W spotkaniu wzięło udział 19 uczestników.  Lekcję przeprowadzili Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”