Dzieje się… w Sobotniej Szkole w Borszczowie

Podsumowanie całorocznej działalności Szkoły Sobotniej Języka Polskiego działającej przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Borszczowie.

Na początku nowego roku warto podsumować ten miniony i przyjrzeć się osiągnięciom i efektom własnej pracy. Tak też uczyniła Szkoła Sobotnia Języka Polskiego przy parafii Trójcy Przenajświętszej.
3 września placówka włączyła się do ogólnopolskiej akcji czytania „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza, propagującej czytelnictwo i znajomość literatury narodowej. Fragmenty powieści (сzęść XII „Koniec igrzysk”) czytali dyrektor szkoły ks. Grzegorz Garwol, goście z Polski: prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Zielonej Górze Jan Tarnowski i Zygmund Muszyński, parafianie oraz uczniowie: Maria Burłak, Bogdan Szmorgun, Wiktoria Juzefowicz, Władysław Wasylkiewicz i in. Uczestnicy czytania obejrzeli również fragmenty ekranizacji książki Sienkiewicza z 2001 roku, którą wyreżyserował Jerzy Kawalerowicz.
Prawdziwą niespodzianką było podziękowanie za włączenie się naszej szkoły do akcji Narodowego Czytania od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który przekazał nam w prezencie okolicznościowy egzemplarz „Quo vadis”. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił miłą pamiątkę naszej wspólnej lektury.
6 grudnia szkołę odwiedził Święty Mikołaj z prezentami dla dzieci. Natomiast po świętach Bożego Narodzenia uczniowie wybrali się wraz z wychowawczynią do Kamieńca Podolskiego na lodowisko. Każdy jeździł jak umiał: niektórzy częściej leżeli na lodzie niż przyjmowali postawę pionową, ale z czasem było coraz lepiej. Wieczorem spacerowaliśmy po starych uliczkach miasta.
Kamieniec to piękna miejscowość, w której do dziś zachowało się dużo pamiątek, nierozerwalnie związanych z polską historią. Pogodny wieczór sprzyjał przechadzce. Zwiedziliśmy kamieniecką Starówkę i potężną fortecę, która nigdy nie została zdobyta. Kamieniec ma bowiem takie położenie geograficzne, że praktycznie był niedostępny dla najeźdźców. Stoi na skalistym cyplu, otoczonym rzeką Smotrycz. Mieszkali w nim Polacy, Ukraińcy, Ormianie i inne narodowości.
Najbarwniej został ozdobiony główny trakt spacerowy miasta: latarnie, iluminacje obiektów, dekoracje świetlne, sanie, śnieżynki i renifery, wyjątkowa choinka, światełka na balkonie ratusza miejskiego, z którego wygrywany jest hejnał, dużo ludzi.
Czas wspólnej zabawy pozwolił na lepsze poznanie nowych koleżanek i kolegów, a także wychowawców.
Szkoła Sobotnia Języka Polskiego w Borszczowie jest instytucją edukacyjno-wychowawczą, niezależną i samodzielną. Powstała w 2010 roku dzięki rodzicom, którzy widzieli potrzebę podtrzymywania więzi z polską kulturą i tradycją na obczyźnie. Celem działalności placówki jest nauczanie dzieci języka polskiego jako obcego, religii, etyki chrześcijańskiej, historii i geografii Polski oraz wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.
Ciekawa formuła prowadzenia zajęć językowych poprzez gry, zabawy, wycieczki czy konkursy z nagrodami sprawia, że dla wielu dzieci nauczanie jest jak atrakcyjne wakacje mobilizujące do nauki języka polskiego. Dodatkowo jest ono połączone z realizacją ciekawego programu kulturalno-edukacyjnego (zwiedzanie zabytków, wycieczki krajoznawcze, zajęcia sportowe). Aktywny wypoczynek dzieci zawsze jest połączony z doskonaleniem znajomości języka polskiego.
Szkoła finansowana jest w ramach programu „Biało-czerwone ABC” realizowanego przez Fundację Wolność Demokracja ze środków MSZ.