Dzień Edukacji Narodowej w Monachium

Słońce i szeroko otwarte drzwi zapraszaływ sobotę, 14 października 2017 roku, społeczność uczniowską i gości Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Najważniejszymi wydarzeniami tego dnia był świętowany corocznie Dzień Nauczyciela i związane z nim tradycyjnie już pasowanie pierwszaków.

Zebranych serdecznie powitał ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki. Z uśmiechem zwrócił się do najmłodszych uczniów, by dobrze się czuli i chętnie przychodzili do naszej Szkoły, by wspólnie z nauczycielami i kolegami poznawali to, co piękne i szlachetne w kulturze polskiej. Pedagogom życzył cierpliwości  i sukcesów w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Dziewczynki i chłopcy, by zasłużyć na pasowanie, prezentowali się z jak najbardziej twórczej strony: recytowali i śpiewali. Przejęci, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, że będą pilnie uczyć się tego, co dobre, będą wierni korzeniom ojczystym i wierze swoich rodziców. 22 uczniów pięknie prezentowało się w biretach.
Dyrektor mgr Maryla Majchrzak wyraziła radość, że nasza szkoła wzbogaciła się o tak liczną grupę młodych ludzi pragnących poznawać język polski , polską historię i wiarę przodków w języku polskim. Przywołała postać wielkiego patrioty i wielkiego papieża – naszego Patrona. Pasowała pierwszoklasistów ogromnym ołówkiem, a potem nieco mniejszymi obdarowała świętujących. Upominki sprawiły dzieciom wiele radości. Pani dyrektor podkreśliła, że pamiątkowe ołówki mieszczące w swoim wnętrzu inne – mniejsze zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.  Cieszymy się wszyscy, podkreślała Maryla Majchrzak, że władze Polski zainteresowały się  warunkami kształcenia dzieci polskich poza granicami ojczyzny. Miłe słowa przekazała nauczycielom przewodnicząca Rady Rodziców pani Urszula Pliszka, życząc im wielu dobrych, codziennych radości. Na zakończenie uroczystości dyrektor Majchrzak podziękowała uczniom i rodzicom za serdeczne życzenia skierowane w stronę dyrekcji i nauczycieli oraz duży wkład pracy w przygotowanie uroczystości.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Maria Sobolewska
nauczycielka SPO im. Jana Pawła II


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą w 2017 roku