Dzień Matki w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

W sobotę, 12 maja 2018 odbyła się w szkole uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Licznie zgromadzonych powitała serdecznie nauczycielka j. polskiego Barbara Kłopotowska, która wraz z nauczycielem muzyki Karolem Janiszkiem i klasą IV przygotowała akademię. Fotografie dzieci i zamknięte w sercu podziękowanie stanowiły ładną dekorację. Seria wzruszeń rozpoczęła się od wiersza: „Jest takie słowo, przy którym inne słowa bledną – Matka”. Dzieci opowiadały o zwyczajnym dniu mamy, o niezbędności w porządkowaniu uczniowskiego świata. Z dużym wyczuciem uczniowie odegrali scenki z życia rodziny, które zostały nagrodzone wielkimi brawami. Gromko i radośnie odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.

Pan Jakub Lubieniecki w imieniu Rady Rodziców podziękował mamom i tatom za pomoc udzielaną  Szkole, życzył radości i dumy z dzieci. Pani Dyrektor mgr Maryla Majchrzak przyłączyła się do wyśpiewanych i wyrecytowanych życzeń. Dziękowała za podjęty trud dowożenia dzieci w soboty do szkoły, dbanie o ich wychowanie religijne i patriotyczne. Życzyła zdrowia i konsekwencji w wychowaniu, przypominając aforyzm „Ojciec jest głową rodziny, a matka jej sercem”. Dzieci wręczyły Mamom róże z serdecznym całusem, po czym Rodzice zostali zaproszeni na poczęstunek.

Uroczystość została zrealizowana w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w ramach realizacji projektu „Pod znakiem białego orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polonijnego w Niemczech”.