Dzień Muzyki Polskiej w Melbourne

Dzień Muzyki Polskiej połączony z finałem konkursu muzycznego odbył się 14 listopada 2021 we współpracy z Polskim Festiwalem na Federation Square w Melbourne. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: do lat 11, 12-14 lat i 15-17 lat. Ze względu na ograniczenia trzeba było zrezygnować z planowanego wcześniej drugiego etapu – przesłuchań kandydatów w Melbourne i Sydney. Wpłynęło 35 zgłoszeń z czego jury, na podstawie przysłanych nagrań, wyselekcjonowało 18 finalistów. Kandydatów oceniało jury w składzie: fortepian – Paweł Zawadzki, Aleksandra Jeleńska, Mikołaj Kuńczyk, instrumanty smyczkowe – Michał Buczkowski, Adam Piechociński, Zdzisław Kowalik oraz Grace Pinkowski (sekretariat). Patronat nad konkursem objęli Ambasador Polski w Australii Michał Kołodziejski i światowej sławy muzyk David Helfgott. W przerwach pomiędzy prezentacjami finalistów miały miejsce występy Zespołu Pieśni i Tańca Polonez, wokalistki Amelii Wawrzon przy akompaniamencie Konrada Olszewskiego oraz akordeonisty Richarda Stacewicza.