Dzień Polonii w Kropywnyckim

„Polonia” im. Karola Szymanowskiego w Kropywnyckim tradycyjnie świętowało Dzień Polonii i Polaków za granicą i Dzień Flagi. Uroczystość odbyła się na terenie przyległym do miejscowego kościoła. Proboszcz parafii Ducha Świętego ks. Krystian Ostrowski powitał obecnych podkreślając, że dla wierzących 3 maja to także święto Matki Bożej Królowej Polski. Po powitaniu wszyscy uczestnicy zaśpiewali hymn Polonii „Marsz, marsz, Polonia” i inne pieśni patriotyczne i piosenki. Potem smażyli kiełbaski i przeprowadzili kilka integracyjnych zabaw.
Imprezę przeprowadzono w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”. Z całego serca dziękujemy za wsparcie.
Dziękujemy za zdjęcia Świetłanie Koncedałowej i Irynie Nikołajewskiej.

 

Fwd Re[3] informacja o działalności Kropywnycki 3 (1)