Zakończenie roku szkolnego w szkole sobotnio-niedzielnej w Marianówce

W Marjanówskiej sobotnio-niedzielnej szkole im. Jana Pawła II odbyło się świętowanie zakończenia roku szkolnego. Dzieci otrzymali świadectwa i dyplomy o zakończeniu roku szkolnego. Za najlepsze wyniki w nauczaniu  języka polskiego i historii Polski dzieci otrzymali nagrody. Był zorganizowany koncert polskich piosenek, tańców i deklamacji wierszy w języku polskim. Wszyscy dzieci, którzy cały rok uczyli się  języka polskiego i mieli dobrą frekwencję otrzymali prezenty i poczęstunek.

Autor:  Zofia Kowalska.

Sobotnio-niedzielna szkoła im. Jana Pawła II w Marianówce   jest wspierana przez Fundację Wolność  i Demokracja w ramach projektu  „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.