Dziesięciolecie Dnipropetrowskiej Regionalnej Społecznej Organizacji “Ośrodek Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły”

21.04.2018 r. w Dnieprze odbyły się uroczystości z okazji 10. rocznicy założenia Ośrodka Kultury Polskiej imienia Karola Wojtyły, w których uczestniczył przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Charkowie.

Obchody jubileuszu odbyły się w kościele pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca. W uroczystościach wziął udział przedstawiciel Konsulatu wicekonsul Agnieszka Wójcik-Mokrzycka, która w imieniu Konsula Generalnego podziękowała i pogratulowała prezesowi Pawłowi Skórskiemu oraz członkom organizacji za zaangażowanie na rzecz krzewienia polskich tradycji, zwyczajów, języka polskiego oraz za promowanie polskiej kultury poprzez organizację licznych wydarzeń kulturalnych w tym teatralnych. W przemówienie zaznaczono również jak ważne jest pielęgnowanie tradycji przodków, zachowanie pamięci o polskiej historii oraz przekazywanie tych wartości kolejnym pokoleniom. Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli program artystyczny przygotowany przez zespół „Źródło”, który działa przy Ośrodku Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły. Obchody zakończyły się mszą świętą odprawioną w języku polskim w intencji polskiej wspólnoty w Dnieprze.

Maria Skórska