Młodzież z Dziekanowa Leśnego gości na Ukrainie

Szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej z Dziekanowa Leśnego oraz Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe kontynuują współpracę.  W ramach w projektu “Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  w ramach zadania “Rodzina Polonijna” uczniowie z Tarnopola byli z wizytą w Dziekanowie Leśnym w grudniu, tuż przed Świętami Bożonarodzeniowymi. Polsko-ukraińska grupa uczniowska zwiedziła Twierdzę Modlińską oraz Kraków, gdzie przeszła szlakami pierwszej wojny światowej, miała warsztaty teatralne i zajęcia plastyczne pod kierownictwem Agnieszki Rekosz-Barylak, nauczycielki języka polskiego i zajęć artystycznych.

W tym roku współpraca jest kontynuowana – grupa rozpoczęła tegoroczną część wymiany ze zwiedzania Lwowa 23 i 24 kwietnia. Ratusz, muzea, Cmentarz Łyczakowski – Lwów odsłania część swoich tajemnic. Dzięki wspaniałemu przewodnikowi Pani Wierze Szerszniowej udało się zobaczyć Lwów jak nigdy wcześniej – tajemniczy i jednocześnie bliski, historyczny i nowoczesny.
Kolejnymi etapami programu będą warsztaty w szkole rzemiosł oraz zwiedzanie Kamieńca Podolskiego.
Realizacja programu jest możliwa dzięki Fundacji Wolność i Demokracja, zwłaszcza Pani Julii Savelievej, dzięki której dwa lata temu, uczestnicząc w jednym z programów Fundacji, poznałam Agnieszkę Rekosz-Barylak, i ta znajomość zaowocowała w przyjaźń dwu szkół.
Osobiście, nieformalnie chcę dodać, że dla mnie ta wymiana ma ogromne znaczenie, bo na moich oczach tworzy się przyszłość relacji polsko-ukraińskich, i mam całkowitą pewność, że ta przyszłość będzie dobra.
Maryna Wojnowa, Tarnopol