2019

Edukacja Świat 

Głównym działaniem zadania jest wsparcie polskiego szkolnictwa na świecie poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania placówek, wynagrodzeń dla nauczycieli, sprzętu i pomocy metodycznych oraz uroczystości, imprez szkolnych i wycieczek edukacyjnych. Projektem zostały objęte następujące kraje: Australia, Hiszpania, Irlandia, Turcja, Włochy i Belgia.

Cele projektu to przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia, które realizowało się poprzez:

– zaspokojenie potrzeb natury administracyjno-logistyczno-merytorycznej placówek w zakresie wyżej wymienionych wydatków, co przyczyniło się do możliwości rozwoju placówki np. przez otrzymanie wsparcia księgowego, możliwość usprawnienia pracy dzięki utrzymaniu sprzętów np. drukarek, wynajem pomieszczeń. Ponadto, organizacje dostały środki na zatrudnienie/ utrzymanie nauczycieli, co znacznie podniosło jakość edukacji, podmioty oświatowe  zostały wyposażone w zasoby operacyjne umożliwiające realizację własnych celów, takie jak książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały papiernicze. Dzięki nowym pomocom edukacyjnym punkty nauczania mogły usprawnić swoją działalność, wdrożyć nowe metody i formy pracy, uatrakcyjnić materiały, uatrakcyjnić ofertę oświatową,  powiększyć grupy uczniów, ale i odciążyć zarząd szkoły, który swoje zaangażowanie mógł przenieść na sprawy oświatowe.

– zainteresowanie polskich dzieci i ułatwienie uczniom polskich placówek edukacji o Polsce i języku polskim poprzez zwiększenia łatwości i możliwości przyswajania wiedzy dzięki zapewnieniu placówkom dofinansowania oraz przyczynienie się do utrzymania ich tożsamości narodowej dzięki stałemu kontaktowi z kulturą i środowiskiem polskim.

– promocja języka, kultury i dziedzictwa historycznego Polski nie tylko wśród uczniów, ale i rodziców, nauczycieli czy członków organizacji oraz aktywizacja tego środowiska wśród różnych wydarzeń, uroczystości, wycieczek szkolnych. Wsparcie szkolnictwa ma więc szersze odzwierciedlenie w całym procesie promocji Polski i integracji środowisk polonijnych.

Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 246 801,00 zł

 2018 

Edukacja Świat

Głównym działaniem zadania było wsparcie polskiego szkolnictwa na świecie poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania placówek, wynagrodzeń dla nauczycieli, sprzętu i pomocy metodycznych oraz uroczystości i imprez szkolnych. Projektem zostały objęte następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Turcja i Włochy. Cele projektu to przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia, które realizowało się poprzez:

– zaspokojenie potrzeb natury administracyjno-logistyczno-merytorycznej placówek w zakresie wyżej wymienionych wydatków

– zainteresowanie polskich dzieci i ułatwienie uczniom polskich placówek edukacji o Polsce i języku polskim

– promocja języka, kultury i dziedzictwa historycznego Polski nie tylko wśród uczniów, ale i rodziców, nauczycieli czy członków organizacji oraz aktywizacja tego środowiska wśród różnych wydarzeń, uroczystości, wycieczek szkolnych. Wsparcie szkolnictwa ma więc szersze odzwierciedlenie w całym procesie promocji Polski i integracji środowisk polonijnych.

Bezpośrednimi efektami projektu było więc:

– podwyższenie standardów nauki języka polskiego oraz przedmiotów ojczystych oraz rozwój  17 punktów nauczania w Australii, Austrii, Belgi, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Turcji i we Włoszech.

Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 491 971,00 zł

Skip to content