Efekty Szkoły Letniej w Chmielnickim

W terminie od 17 do 27 lipca 2017 roku odbyła się Szkoła Letnia w Chmielnickim. Nie była to zwyczajna Szkoła Letnia, o czym świadczą następujące fakty. 
Nad rozwojem językowym oraz pogłębianiem wiedzy historyczno-kulturowej czuwała pani Anna Petlak – wolontariuszka Fundacji Wolność i Demokracja – organizatora głównego Szkół Letnich na Ukrainie przeprowadzanych w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Obecność pani Petlak w Chmielnickim jest dowodem na to, że działanie lokalnych środowisk polskich na niwie podtrzymywania polskiej tożsamości  i krzewienia języka polskiego to misja o międzypokoleniowym zasięgu i rezonansie, misja, która przynosi wspaniałe efekty. 30 lat temu wolontariuszka pani Anna Petlak – Polka urodzona w Chmielnickim – swe pierwsze, pozadomowe lekcje języka polskiego pobierała u pani Julii Sierkowej – prezes Chmielnickiego Oddziału Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, lokalnego organizatora Szkoły Letniej. Fakt ten, nie jest li tylko niesamowitym zrządzeniem losu, ale dowodem na wytrwałość oraz niezłomność nauczycieli języka polskiego na Ukrainie, którzy przez dekady pielęgnują polską tożsamość w najmłodszych, aby ci mogli przekazać żagiew polskości kolejnym pokoleniom rodzącym się i mającym urodzić się na Ukrainie.
W ramach Szkoły Letniej zwiedzano kościół św. Anny na Greczanach. Podczas oprowadzania, ksiądz proboszcz Henryk Dziadosz opowiedział o historii kościoła i parafii, o trudnych losach Polaków z Chmielnickiego i przyległych wsi. Majestatyczność kopii ikony Sądu Ostatecznego namalowanej przez Kiko Arguellego autorstwa Augustyny Krasij na moment odebrała uczestnikom oddech. Reprodukcja ikony poświęcona jest Polakom brutalnie zamordowanym w czasie represji komunistycznych. Uczestnicy wspólnie zmówili modlitwę w natchnionej ciszy kaplicy. W kolejnych dniach odwiedzano miejsca pamięci i czci Polaków.
Prócz wycieczek i zajęć plenerowych, uczestnicy w atrakcyjny, wakacyjny sposób poznawali język oraz literaturę polską. Nauczano się rozróżniać i wyczuwać subtelne niuanse między homonimami np.: „państwo” (jako ‘kraj’) oraz „państwo” (jako ‘grupa osób’). Poznawano najważniejsze daty z historii Polski, omawiano twórczość Henryka Sienkiewicza ze szczególnym uwzględnieniem opisu obrony klasztoru na Jasnej Górze. Przeprowadzono ćwiczenia ustne i pisemne polegające na tworzeniu form deminutywnych rzeczowników i przymiotników; praca z utworami literackimi zawierającymi analizowane formy (m.in. Kapuśniaczek Juliana Tuwima, Ołowiany wierszyk Jerzego Jarniewicza). Analizowano fraszki Jana Kochanowskiego. Grano w gry edukacyjne  „Znaj znak. Pamięć”, „Ale historia”, „Od Helu do Wawelu”. Praca nad rozwojem biegłości językowej była tak rzetelna i zróżnicowana, że nie sposób zawrzeć całej jej formy w jednym wpisie. Najlepiej byłoby najzwyczajniej wziąć udział w Szkole Letniej w Chmielnickim w roku 2018! Do zobaczenia!

Szkoła Letnia w Chmielnickim jest realizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.