Kolejny dzień warsztatów liderskich

Młodzi liderzy z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi kontynuują swoją przygodę z projektem “Ja-Lider”. Oprócz warsztatów, na których przygotowują własne projekty, oraz kształcą swoje umiejętności społeczne, mają również czas na zabawę. Projekt jeszcze trwa, ale już wiemy, że jest bardzo owocny! Liderzy jeszcze do czwartku zostają w Polsce, po czym wrócą z nową energią i umiejętnościami do swoich miejscowości i organizacji lokalnych, aby móc przekazywać nowo nabyte doświadczenie dalej.


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku