Ekspedycja Polska: trwa wyjazd edukacyjny dzieci polskich z Ukrainy w górach świętokrzyskich

Dobiega końca “Ekspedycja” z turnusem drugim w ramach projektu “Ekspedycja Polska. Edukacyjne wyjazdy”  współfinansowanego przez Senat RP w ramach opieki Senatu RP nad  Polonią i Polakami za granicą. Tym razem uczestnicy wyjazdu spędzają czas  w Hucie Szklanej, w górach świętokrzyskich. W wyjeździe edukacyjnym bierze udział 50 dzieci z Ukrainy , są to przedstawiciele  organizacji polonijnych takich jak Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Dom Polski w Kijowie
Szkoła sobotnia przy Związku Polaków Lewego Brzegu w Kijowie,  Szkółka sobotnia przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Korosztyszewie, Związek Polaków Ukrainy Oddział w Sławucie,  Zespół Edukacyjny z polskim językiem nauczania w Strzelczyskach, “Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy Delegaturze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika”. Dzieci i młodzież mają okazję do doskonalenia języka polskiego i poznawania kultury polskiej u stóp Świętego Krzyża. Jednak ekspedycja to nie tylko nauka,  a i aktywny wypoczynek, zajęcia integracyjne, gry, no  i  oczywiście przemierzanie szlaków górskich. W ramach ekspedycji uczestnicy zdobyli  Łysią Górę i Łysicę , odwiedzili osadę średniowieczną, zamek w Chęcinach i Sandomierzu.
Życzymy uczestnikom wyjazdu ciekawych odkryć i zdobycia co raz wyższych szczytów w życiu osobistym.


.