Warsztaty dla rad pedagogicznych na Białorusi

  W dniach 20 – 21 września w Grodnie trwają warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego organizowane przez  Fundacje Wolność i Demokracja i Związek Polaków na Białorusi. Tym razem szkolimy rady pedagogiczne, w szkoleniu bierze udział 44 nauczycieli.

Celem szkoleń jest nabycie  umiejętności związanych z współtworzeniem w szkole klimatu opartego na pedagogice dialogu,  klimatu do zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców.  Uczestnicy szkolenia  doskonalą   wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego i wiedzy o Polsce, ponadto  zdobywają umiejętności z zakresu metodyki nauczanych przedmiotów, tworzenia i modyfikacji programu, projektowania efektywnych zajęć edukacyjnych, w tym wykorzystania technologii informacyjnej, oceniania uczniów, pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów.

Szkolenia dla rad pedagogicznych są realizowane w ramach projektu  „ABC nauczania języka polskiego.
Program szkoleniowy dla nauczycieli języka polskiego” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP

 


Szkolenia dla rad pedagogicznych są realizowane w ramach projektu  „ABC nauczania języka polskiego.
Program szkoleniowy dla nauczycieli języka polskiego” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP