Ekspert oświaty w Szkole Polskiej w Kowlu

W ramach Wizyt Ekspertów ds. zarządzania jakością w oświacie na Ukrainie została odwiedzona jedna z kolejnych szkół – Szkoła Polska przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu.Dnia 8 października p. dr Jerzy Kowalewski odwiedził Szkołę Polską przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu w ramach Wizyt Ekspertów ds. zarządzania jakością w oświacie na Ukrainie realizując program Fundacji Wolność i Demokracja “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.

Podczas pobytu p. dra Kowalewskiego w szkole zostało przeprowadzone badanie ankietowe uczniów wraz z testem, który jest pierwszym etapem konkursu “Co wiemy o Polsce”. Nie zabrakło także czasu na wspólne śpiewanie, rozmowy o Polsce oraz omówienie sposobów nauczania języka polskiego.

Szkoła Polska dostała książki i plakaty do nauki języka polskiego, a uczniowie – ciekawe upominki.

Szkola-Polska_Kowel_6 Szkola-Polska_Kowel_1 Szkola-Polska_Kowel_11-635x476 Szkola-Polska_Kowel_7


Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu ?Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie?.
Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Źródło: http://polacy.info.pl/pl/2162/wizyta-szkoe-polska-towarzystwie-kultury-polskiej-kowlu/