Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie


W dniach 16-19 czerwca w Warszawie przebywali finaliści Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, przedsięwzięcia organizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Aby zniwelować stres towarzyszący kandydatom do tytułu mistrza historii Polski, nasi goście zwiedzili warszawską Starówkę, Powązki oraz pałac w Wilanowie.
Jedenaścioro finalistów przystąpiło do dwudniowych egzaminów: pisemnego, a następnie do rozłożonego na dwie części egzaminu ustnego. Zdobyć można było w sumie 125 punktów.
Punktem kulminacyjnym Olimpiady było spotkanie z ministrem Adamem Kwiatkowskim w Pałacu Prezydenckim. Finaliści otrzymali wiele nagród rzeczowych, natomiast trójka laureatów uzyskała dodatkowo miejsce na studiach w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Poniżej prezentujemy wyniki III Etapu:
1. Denys LOWUSZKIN – 113 pkt
2. Bogdan KORBUT – 112 pkt
3. Daniel HYMON – 103,5 pkt
4. Diana HLAZ – 91,5 pkt
5. Veronika DIACHENKO – 88 pkt
6. Danuta STEFNAKO – 84 pkt
Wiktoria BEREZA – 84 pkt
8. Artur KORŻNIEWSKI – 68 pkt
9. Albina DMYTREWYCZ – 65 pkt
10. Waleria GONCZAROWA – 64 pkt
11. Monika ROGOZA – 47,5 pkt

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz mężną postawę w obliczu nawały często niełatwych pytań. Jednocześnie gratulujemy zwycięzcom i przypominamy starą maksymę: per aspera ad astra.


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.