Otwarcie siedziby Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Zgoda” w Borysławiu

Otwarcie siedziby Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Zgoda” w Borysławiu

Uroczyste otwarcie i poświęcenie siedziby PTKO „Zgoda” odbyło się 30 kwietnia. Pomieszczenie zajmowane przez Towarzystwo znajduje się  w starym budynku przy ulicy Wesniana 28 w Borysławiu. Udało się je wyremontować i wyposażyć dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Fundacji Wolność i Demokracja. W planach jest adaptacja kolejnego pokoju.