Trwa wizyta studyjna nauczycieli z Ukrainy


Fundacja Wolność i Demokracja zaprosiła grupę dyrektorów szkół z polskim językiem nauczania, dyrektorów szkół sobotnio-niedzielnych oraz prezesów organizacji polskich prowadzących działalność oświatową na Ukrainie do udziału w wizycie studyjnej.

Jej celem jest rozwój i doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie zarządzania placówką oświatową, w tym opracowania planu jej rozwoju uwzględniającego główne obszary działalności szkoły, oraz pracy projektami.
Dziś nasi goście odwiedzili Sejm i Senat RP, a jutro poprowadzą zajęcia w warszawskich placówkach: od przedszkola przez szkołę podstawową po gimnazjum.Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
MEN małe