Poniżej znajdują się obowiązujące wnioski dofinansowania projektów w roku 2015: