Fundacja Wolność i Demokracja Laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” za rok 2017

Fundacja Wolność i Demokracja Laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” za rok 2017

W wyniku głosowania laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 2017 roku została Fundacja Wolność i Demokracja.