Święto polskiej poezji i prozy w Łucku

25 lutego w łuckim Pałacu Kultury „Oświata” odbył się pierwszy etap X Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji i Prozy dla mieszkańców Ukrainy.

Uczestników konkursu powitali i życzyli im prawdziwej uczty pięknego słowa pełniący obowiązki konsula generalnego Krzysztof Sawicki, kierownik oddziału Centrum Kultury w Lublinie Annna Krawczuk oraz dyrektor Wydziału Kultury Rady Miejskiej w Łucku Tetiana Hnatiw.
Do konkursu zgłosiło się 67 osób z różnych rejonów Ukrainy, między innymi z: Łucka, Równego, Żytomierza, Winnicy, Iwano-Frankowska, Połtawy, Kowla, Krzemieńca, Krasiłowa.
Ze sceny mogliśmy posłuchać utworów polskich poetów i prozaików w języku polskim i ukraińskim, między innymi: Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Justyny Bargielskiej, Władysława Broniewskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Jana Twardowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Jana Brzechwy, Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Janusza L. Wiśniewskiego.
Jury w składzie Anna Krawczyk, komisarz polsko-ukraińskich spotkań mistrzów słowa, kierownik oddziału Centrum Kultury w Lublinie, animator kultury, Michał Karapuda, dyrektor oddziału Miejskiej Rady w Lublinie, Mateusz Nowak, kierownik Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Andżelika Janowiec, doktor nauk filologicznych, docent Katedry Nauk Społeczno-Ekonomicznych i Humanistycznych Wołyńskiego Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Rimma Redczuk, kandydat nauk pedagogicznych, docent Katedry Dokumentacji i Działalności Informacyjnej Akademii Technologii Rekreacyjnych i Prawa wybrało 15 uczestników, którzy pojadą na finał Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa, który odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia.
Finalistami zostali: Olga Abramowicz (Równe), Marta Bagińska (Równe), Witalij Kowcz (Łuck), Daria Kolesnik (Winnica), Iwanna Kuliuk (Łuck), Anna Lwowa (Równe), Nina Makucha (Połtawa), Konstantyn Ogijenko (Żytomierz), Oleksandr Orzechowski (Luck), Wiesław Pisarski (Kowel), Anna Smolar (Łuck), Ewa Fiłat (Łuck), Mariana Jakobczuk (Równe), Anastazja Janczewska (Maniewicze, obwód wołyński).
Jury postanowiło także wyróżnić następujących uczestników: Julia Bariak (Winnica), Anastazja Benza (Warasz, obwód rówieński), Karina Horrdijczuk (Warasz, obwód rówieński), Karolina Dynowska (Równe), Marharyta Jermejczuk (Łuck), Mirosława Pinkiewicz (Kowel), Daria Poliszuk (Łuck), Daryna Jaszuk (Krasiliw, obwód chmielnicki).
Szczególne podziękowania należą się członkom komitetu organizacyjnego konkursu: Annie Krawczuk, komisarzowi Polsko Ukraińskich Mistrzów Słowa, Tetianie Hnatiw, dyrektor Wydziału Kultury Rady Miejskiej w Łucku, Nienie Poremskiej, prezes Towarzystwa Polskiej Kultury na Wołyniu im. T. Kościuszki, Sofii Muliar, doktor nauk filologicznych, docent Instytutu Wołyńskiego i Natalii Katrenczikowej, doktor nauk pedagogicznych.
Patronem medialnym konkursu jest „Monitor Wołyński”. Dziękujemy wszystkim za możliwość spędzenia dnia pełnego artystycznych wrażeń.

Sofia Muliar, Wiesław Pisarski, ORPEG
Zdjęcia: Marek Wróblewski, Wiesław Pisarski