Fundacja wydała pierwszy na Ukrainie podręcznik dla szkół sobotnich

Książka Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!” jest przeznaczona dla dzieci obywateli ukraińskich pochodzenia polskiego, a także dzieci etnicznie niepolskich.

Do nauki języka obcego niezbędny jest dobry podręcznik. Zwłaszcza taki, który łączy zagadnienia językowe z treściami kulturowymi. Ten warunek spełnia książka „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!”, przygotowana przez ekspertów z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum przy UW we współpracy ze specjalistami z Centrum Metodycznego w Drohobyczu. Została napisana na podstawie „Programów nauczania języka polskiego na poziomach 1-5 w kulturalno-oświatowych centrach polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie (polskie sobotnie szkoły)” i jest przeznaczona dla dzieci w wieku 10-14 lat – niezwykle licznej grupy uczniów – uczących się w szkółkach sobotnio-niedzielnych, a więc w czasie wolnym od obowiązkowych lekcji w szkołach stacjonarnych. To spowodowało, że jej autorzy bardzo się postarali, by była ona atrakcyjna, zarówno pod względem merytorycznym, jak i graficznym.

Bohaterem serii jest rodzina, będąca centrum polskości, co jest ważne dla zachowania polskich tradycji i zwyczajów. Dorastające w niej dzieci, Maksym i Olga, poruszają się w jeszcze innych środowiskach – szkoły i rówieśników. To powoduje, że uczniom łatwo się z nimi utożsamić, towarzyszyć im w odkrywaniu świata. Jednocześnie poznają Polskę, polskie obyczaje, tradycje, codzienność.

Autorzy podręcznika położyli w nim nacisk na różnorodność kulturową, w jakiej poruszają się jego bohaterowie, co ma znaczenie w przypadku użytkownika – ucznia na co dzień stykającego się z inną rzeczywistością kulturową. Jak napisała recenzentka III tomu podręcznika językoznawczyni, prof. nadzw. dr hab. Grażyna Zarzycka: „Fabularny pomysł wizyt polskich przyjaciół i członków rodziny Marczenków na Ukrainie umożliwił także autorom wprowadzenie do podręcznika tematów związanych z dziedzictwem kulturowym Ukrainy i rolą Polaków mieszkających przed II wojną światową na Ukrainie (w książce zostali przedstawieni m.in. Stefan Banach, przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, i Bruno Schulz)”.

Ten aspekt pochwaliła również inna recenzentka, prof. Ałła Krawczuk, ukraińska językoznawczyni i polonistka: „Dużą wartością recenzowanej pracy jest zanurzenie w obu kulturach – polskiej i ukraińskiej. Uczący się poznają realia polskie (np. ślub, wesele, żurek etc.), polską geografię i zwyczaje (np. góralskie), wybitne osobowości polskie, ale też znane miejsca i znanych ludzi Ukrainy”.

Ogromną zaletą podręcznika jest też jego szata graficzna, doskonale współgrająca z materiałem merytorycznym. Ilustracje, często zabawne, stylem nawiązują do komiksu – przystępnej formy komunikacji. Graficzne opracowanie materiału w postaci tabel, ramek, diagramów ułatwia pracę z książką.

Podręcznik „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!” jest wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. Odpowiada on bowiem potrzebom osób, dla których język polski jest językiem odziedziczonym, drugim oraz obcym. Warto wszak pamiętać, że Polacy na Ukrainie niekoniecznie znają język polski, zwłaszcza ci w drugim czy trzecim pokoleniu. Nie nauczyli się go w domu rodzinnym, tylko poznają go na lekcjach w szkole.

Do tej pory ukazały się cztery tomy. Ostatni, piąty, jest w przygotowaniu – na rynku pojawi się w tym roku. Wraz z materiałami dodatkowymi w postaci elektronicznej uczeń w sumie otrzyma osiem książek liczących około półtora tysiąca stron.

Podręczniki „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!”, powstałe siłami Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Wolność i Demokracja, zostały współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.