Harmonogram II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie

Niniejszy materiał adresujemy w pierwszej kolejności do uczestników II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym.

Harmonogram II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie
(edycja 2017/2018) 

I etap – eliminacje szkolne:

Do 20 X 2017 – opublikowanie na stronach: wid.org.pl i kresy24.pl regulaminu i harmonogramu Olimpiady.
Do 8 XI 2017 – przyjmowanie przez nauczycieli zgłoszeń uczniów do Olimpiady.
Do 9 XI 2017 – powołanie komisji szkolnych Olimpiady.
11 XI 2017 – eliminacje pisemne I etapu Olimpiady, które odbędą się równocześnie przed komisjami szkolnymi zlokalizowanymi w następujących miejscowościach: Charkowie, Chmielnickim, Czerniowcach, Iwano-Frankowsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Równem, Winnicy i Żytomierzu.
Do 14 XI 2017 – przesłanie do Komitetu Głównego protokołów z eliminacji I etapu, zakodowanych testów oraz podpisanych przez uczestników formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Do 1 XII 2017 – ogłoszenie przez Komitet Główny na stronach:  kresy24.pl oraz wid.org.pl wyników eliminacji pisemnych i kwalifikacji do II etapu.

II etap – eliminacje okręgowe:

Do 15 II 2018 – ogłoszenie na stronach: kresy24.pl oraz wid.org.pl informacji o miejscu przeprowadzania eliminacji ustnych przez komisje okręgowe.
24-25 III 2018 – termin eliminacji ustnych II etapu.
Do 1 IV 2018 – przesłanie do Komitetu Głównego protokołów z eliminacji II etapu.
Do 15 IV 2018 – ogłoszenie przez Komitet Główny na stronach: kresy24.pl oraz wid.org.pl wyników eliminacji okręgowych wraz z listą zakwalifikowanych do III etapu.

III etap – eliminacje centralne:

Do 15 V 2018 – opublikowanie na stronach: kresy24.pl oraz wid.org.pl informacji o dacie dziennej i dokładnym miejscu przeprowadzenia eliminacji III etapu.
Czerwiec 2018 – Warszawa – eliminacje centralne i ceremonia wręczenia nagród laureatom oraz finalistom II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie.

Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia!