Olimpiada Historii Polski po raz pierwszy w Winnicy

W sobotę 11 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Winnicy po raz pierwszy odbyła się Olimpiada Historii Polski.

W pomieszczeniu Szkoły-Liceum Nr 7 zebrało się około 30 uczniów polskiego pochodzenia z różnych szkół obwodu winnickiego. Uczestnikami Olimpiady byli uczniowie klas IX-XI szkół ukraińskich zainteresowani historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem miejscowych Polaków.

Symbolicznie Olimpiada Historii Polski odbyła się w Winnicy  11 listopada ,w 99. rocznicę  odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na  początku odbył się krótki Apel Niepodległościowy podczas którego wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy, uczniowie recytowali wiersze patriotyczne, przygotowali prezentację tematyczną oraz brzmiała muzyka Szopena w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Tetra”.

Na święto zawitali również przedstawiciele Konsulatu Generalnego w Winnicy pani Konsul Alicja Zyguła oraz Piotr Zmyślony.

Głównym celem olimpiady jest popularyzacja wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na Ukrainie wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży i poprzez to wsparcie odradzania się polskiej tożsamości na Ukrainie.

 

Wyniki eliminacji I stopnia wraz z listą osób zakwalifikowanych do II stopnia zostaną ogłoszone w ciągu 2 tygodniu od wpłynięcia ostatnich pakietów testowych do komisji eksperckiej, nie później niż 30 dni po przeprowadzeniu eliminacji I stopnia.  Komitet Główny sporządza ranking punktowy kandydatów ze wszystkich Komisji I stopnia i ustala liczbę osób zakwalifikowanych do eliminacji II stopnia.

Laureatom, finalistom i uczestnikom finału przysługują nagrody rzeczowe. Trzem laureatom Olimpiady zostaną zapewnione możliwości podjęcia studiów na kierunku historia lub pokrewnych wg zasad określonych przez Rektorów uczelni.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz piękne nagrody książkowe   ufundowane przez Konsulat Generalny w Winnicy. Na zakończenie wspólnego świętowania Dnia Odzyskania Niepodległości wszystkich uczestników czekał poczęstunek oraz przyjemne rozmowy w wąskim gronie rodaków.

Za: Aleksy Mazur, CRP „Polonia”, “Słowo Polskie”

Organizatorami Olimpiady Historii Polski na  Ukrainie są: Fundacja Wolność i Demokracja, Polskie Towarzystwo Historyczne, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”.

Olimpiada jest częścią projektu „Biało-Czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.