III edycja OLIMPIADY HISTORII POLSKI na Wschodzie

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

w III edycji OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA WSCHODZIE 2018/19

 

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, 

serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Olimpiady Historii Polski na Wschodzie. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia) zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski.

Na I etap III edycji Olimpiady Historii Polski zapraszamy w dniu 24 listopada 2018 r. o godz. 11.00, do 13 miast Ukrainy: Charkowie, Chmielnickim, Czerniowcach, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Równym, Winnicy, Żytomierzu, Kropiwnickim i Połtawie, na Łotwie w Daugavpils (Dyneburg) oraz we wskazanym miejscu dla młodzieży z Białorusi.

Zgłoszenia do Olimpiady przyjmowane są do dnia 15 listopada 2018 r.. Zgłoszenia należy dokonać do lokalnego organizatora.

Nagrodą główną dla grupy laureatów III edycji Olimpiady będą indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lubelskiego, Opolskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Udział w Olimpiadzie jest nie tylko rozwijaniem zainteresowań historycznych oraz do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim okazją do lepszego poznania historii Polski jak również do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości w kraju zamieszkania.

Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami). Organizatorami Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji „Biało czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.