III Olimpiada Historii Polski na Wschodzie

Zapraszamy do udziału
w III Olimpiadzie Historii Polski Na Wschodzie 2018/19

 Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,
serdecznie zapraszamy do udziału w III Olimpiadzie Historii Polski na Wschodzie. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia) zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski.
Na I etap III Olimpiady Historii Polski zapraszamy 24 listopada 2018 r. o godz. 11.00 do 13 miast Ukrainy: Charkowa, Chmielnickiego, Czerniowiec, Iwano-Frankiwska, Kijowa, Lwowa, Łucka, Odessy, Równego, Winnicy, Żytomierza, Kropywnyckiego i Połtawy, na Łotwie w Daugavpils (Dyneburg) oraz we wskazanym miejscu dla młodzieży z Białorusi.
Zgłoszenia do Olimpiady przyjmowane są do 15 listopada 2018 r. Zgłoszenia należy dokonać do lokalnego organizatora.
Nagrodą główną dla grupy laureatów III Olimpiady będą indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.
Udział w Olimpiadzie daje okazję nie tylko do rozwijania zainteresowań historycznych oraz  pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim do lepszego poznania historii Polski oraz kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspierania polskiej tożsamości w kraju zamieszkania.
Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami). Organizatorami Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji WiD „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.