III Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Leona Wasilewskiego rozstrzygnięty

Zakończył się III Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Leona Wasilewskiego Fundacji Wolność i Demokracja na najlepszą książkę historyczną, która w sposób nowatorski porusza problematykę stosunków polsko-ukraińskich, dziejów mniejszości polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie, a także wzajemne relacje między Polakami a Ukraińcami współcześnie i na przestrzeni wieków.

Do tegorocznej edycji zostały zgłoszone publikacje autorstwa badaczy z Polski i Ukrainy. Oceniała je Kapituła Nagrody w składzie: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Stępień (PWIN), przewodniczący, prof. dr hab. Michał Klimecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. nadzw. dr hab. Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. nadzw. dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie), dr hab. Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie), prof. nadzw. dr hab. Maciej Krotofil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. nadzw. dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski).

30 listopada Kapituła Nagrody wyłoniła laureatów.

Członkowie Kapituły przyznali dwie nagrody w wysokości 4 tys. zł każda Valentynie Shandrze i Olenie Arkushy za publikację pt. „Україна в ХІХ столітті: людність та імперії” (pol. „Ukraina w XIX wieku: ludzkość i imperia”) t.1, „Україна в ХІХ столітті: доба модернізації” (pol. „Ukraina w XIX wieku: wiek modernizacji”) t. 2 oraz Olehowi Razyhrajewowi za monografię pt. „Funkcjonowanie systemu penitencjarnego na Wołyniu oraz Galicji między dwoma wojnami światowymi (1918-1939)” [ukr. „Функцінувння пенітенціарної системи на Волині тв Галичині між двома світовим війнами (1918-1939 рр.)”].

Kapituła przyznała również dwa wyróżnienia za nowatorstwo podjętej tematyki. Otrzymali je Serhij Humennyj za pracę „Збручанський кордон (1921-1939): незаконна міграція, контрабанда та шпигунство” [pol. „Granica na Zbruczu (1921-1939): nielegalna migracja, kontrabanda i szpiegostwo”] oraz Witalij Mychajłowskyj za pracę „Nasi królowie – Regens Nostri. Władcy i dynastie w historii Ukrainy (1340-1795)” [ukr. „Наші королі – Regens Nostri. Правителі та династії в історії України (1340-1795 рр.)”].

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałym autorom prac dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę im Leona Wasilewskiego w 2024 roku.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „XVI Spotkania Klubu Galicyjskiego Jaremcze 2023”, wspieranego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.