III Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej i Młodzieżowej

Konkurs poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę odbył się w Lubomlu 1 grudnia 2018 r.
W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu, uczniowie Szkoły Polskiej funkcjonującej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu, przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej oddział w Maniewiczach oraz przedstawiciele Związku Polaków na Ukrainie oddział w Niecieszynie (obwód chmielnicki).
Na początku prezes SKP w Lubomlu Włodzimierz Pedycz powitał gości i uczestników konkursu oraz krótko przedstawił historię odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestnicy wykonywali 2-3 piosenki, z których obowiązkowa jedna była piosenką patriotyczną. Jury oceniało wykonawców w czterech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat i 17-19 lat.
Dla nas i dla niepodległej zaśpiewali: Bożena Zaoburna, Wika i Sofia Jots-Chołodko, Anna Szewczyk, Daryna Gorajczuk, Michał Liszczenko, Iryna Kłymuk, Andrzej Kowalski, zespól Kwinta – uczniowie szkoły w Lubomlu.
Podczas konkursu zabrzmiały: „Co to jest niepodległość”, „Mała dziewczynka z AK”, „Moja ojczyzna”, „Rozkwitają pąki białych róż”, „O mój rozmarynie”, „Wolność”, „Żeby Polska była Polską” oraz inne piosenki patriotyczne, dziecięce i młodzieżowe. Uczniowie szkoły w Lubomlu recytowali również poezję patriotyczną.
Wszyscy występujący  otrzymali dyplomy i prezenty od SKP w Lubomlu, a najlepsi  dodatkowo nagrody ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku. Pierwsze miejsce zajęli: Bożena Zaoburna (6 lat) i Michał Liszczenko (14 lat) ze Związku Polaków na Ukrainie oddział w Niecieszynie oraz Anna Szewczyk (13 lat) i Andrzej Kowalski (17 lat) z SKP im. M.Ogińskiego w Lubomlu.
Podczas poczęstunku goście i uczestnicy podzielili się wrażeniami z występów oraz mieli możliwość porozmawiać o swoich planach na przyszłość.
 

Szkoła Sobotnio-Niedzielna działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu jest beneficjentem projektu  „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.