III Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej i Młodzieżowej

poświęcony 100-leciu odzyskania Niepodległości przez Polskę, odbył się w Lubomlu 1 grudnia 2018 r.
W Konkursie wzięli udział uczniowie szkoły polskiej przy SKP im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu, uczniowie szkoły polskiej w Kowlu, przedstawiciel SKP im. Ewy Felińskiej oddział w Maniewiczach, oraz przedstawicieli Związku Polaków na Ukrainie oddział w Nietyszynie obwodu Chmielnickiego.
Na początku Prezes SKP im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu Włodzimierz Pedycz powitał gości i uczestników Konkursu oraz rozkazał krótkie historie zdobycia Niepodległości przez Polskę.
Uczestnicy Konkursu wykonywali 2-3 piosenki, z których obowiązkowa-jedna piosenka patriotyczna. Jury Konkursu oceniało wykonawców w 4 kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat 14-16 lat, 17-19 lat.
Dla nas i dla Niepodległej śpiewali: Bożena Zaoburna, Wika i Sofia Jots-Chołodko, Anna Szewczyk, Daryna Gorajczuk, Michał Liszczenko, Iryna Kłymuk, Andrzej Kowalski, zespól “Kwinta”-uczniowie szkoły polskiej w Lubomlu.
Podczas Konkursu byli wykonane piosenki Patriotyczne:  Co to jest Niepodległość”, ” Mała dziewczynka z AK”, ” Moja Ojczyzna”, “Rozkwitają pąki białych róż”, “O mój rozmarynie”,  “Wolność”, ” Żeby Polska była Polską” oraz inne piosenki patriotyczne,dziecięce i młodzieżowe. Uczniowie szkoły polskiej w Lubomlu recytowali również poezję patriotyczną.
Wszyscy występujący  otrzymali dyplomy i prezenty od SKP im. M.K. Oginskiego w Lubomlu, a najlepsi otrzymali jeszcze nagrody ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku. Pierwsze miejsce zajęli: Bożena Zaoburna (6 lat)i Michał Liszczenko (14 lat) ze Związku Polaków na Ukrainie oddział w Nietyszynie oraz Anna Szewczyk (13lat) i Andrzej Kowalski (17 lat) z SKP im.M.K. Ogińskiego w Lubomlu.
Podczas poczęstunku goście i uczestnicy podzielili się wrażeniami z występów oraz mieli możliwość porozmawiać o swoich planach na przyszłość.
 

 

Szkoła polska przy SKP im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu jest beneficjentem projektu  „Biało- czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.