III turnus “Warszawskiego lata z Polską”

W dniach 22 – 31 lipca 2015 r. Fundacja Wolność i Demokracja miała przyjemność gościć 44 osobową grupę dzieci i młodzieży z Ukrainy wraz z opiekunami w ramach projektu „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską”.

To z kolei już trzeci turnus który organizuje Fundacja Wolność i Demokracja. Tym razem do Polski przyjechały dzieciaki z ukraińskiego Podola: z Winnicy, Żmerynki, Szarogródu, Murafy, Biłohirja, Chmielnickiego, Derażni, Maćkowiec, Szaróweczki, Gwardijskiego, Gruzewicy, Bogdanówiec.
Podczas wyjazdu edukacyjnego młodzież spędza czas ze swoimi rówieśnikami z Polski w Warszawie i okolicach, pogłębiając znajomość języka, kultury, historii i geografii Polski. Zaplanowane są także warsztaty z doskonalenia kompetencji miękkich i postaw obywatelskich oraz zwiedzając najważniejsze zabytki Warszawy.
Od lipca 2015 roku Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczęła realizacje projektu pod tytułem „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską”, skierowanego do dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy.
Udział w projekcie jest nagrodą dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, która osiąga najlepsze wyniki w nauce przedmiotów ojczystych i aktywnie włącza się w życie lokalnej polskiej mniejszości narodowej w swoim kraju zamieszkania. W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2015 roku Warszawę odwiedzi 240 polskich dzieci z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi wraz z opiekunami.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????


Projekt „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

MEN małe