II turnus “Warszawskiego lata z Polską”

W dniach 12 – 21 lipca 2015 r. Fundacja Wolność i Demokracja ma przyjemność gościć dzieci i młodzież z Białorusi w ramach projektu „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską”. Nasi goście przyjechali do Polski z Drui, Brasławia i Widz

Podczas pobytu w Warszawie nasi goście odwiedzili ważne dla polskiej kultury i historii miejsca – Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie, dom Chopina w Żelazowej Woli, czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie zabrakło również wyjścia do Centrum Nauki Kopernik, zwiedzania Stadionu Narodowego czy na pokaz fontann. Podczas wyjazdu młodzież z Białorusi spędzała również czas ze swoimi rówieśnikami z żoliborskich szkół –uczestnikami programu Lato w Mieście miasta st. Warszawy realizowanym w Szkole Podstawowej nr 68 z Odziałem Integracyjnym przy ul. Or-Ota 5 na Żoliborzu.

W ramach warsztatów z kompetencji miękkich dzieci poznały zasady skutecznego komunikowania się i efektywnej pracy zespołowej, rozwinęły swoje zdolności plastyczne i artystyczne podczas nauki tańca na warsztatach integracyjno-rozwojowych i warsztatach obywatelskich, podczas których dzieci mogły nie tylko rozwijać kompetencje miękkie i odkryć swoje talenty, ale poznać zasady ordynacji wyborczej, a w ramach gry edukacyjnej wziąć udział w symulacji wyborów samorządowych. Wizyta w Sejmie RP i Urzędzie Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy stała się zachętą do aktywnej postawy obywatelskiej i społecznej w swoim środowisku.

 

02 01 0102 0304


Projekt „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

MEN małe