Nowa Ruda: Uroczystości 72 rocznicy Rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej

Nowa Ruda: Uroczystości 72 rocznicy Rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej

To były pierwsze tak zorganizowane uroczystości na Ziemi Kłodzkiej, na kresach zachodnich Rzeczypospolitej i mam nadzieję, że nie ostatnie. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Kłodzku o godz. 12:00 pod Pomnikiem Pomodrowanych na Kresach w latach 1939 – 1947. Tam odmówiliśmy modlitwę w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach, po czym okolicznościowe przemówienia wygłosili: Pan Tadeusz Szewczyk Prezes Towarzystwa Kresowian Ziemi Kłodzkiej oraz Pan Michał Dworczyk Prezes Fundacji Wolność i Demokracja. Po tym złożono kwiaty w imieniu organizatorów i lokalnych organizacji. Na koniec wszyscy odśpiewaliśmy Rotę.