To było ludobójstwo

To było ludobójstwo

W tym roku po raz pierwszy odbyły się na ziemi kłodzkiej tak bogate uroczystości, związane z uczczeniem pamięci o pomordowanych Polakach na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. 72. rocznicę rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej uczczono 19 lipca na ziemi kłodzkiej w dwóch miejscach. Najpierw w Kłodzku o godz. 12 pod pomnikiem Pomordowanych na Kresach w latach 1939-1947 odmówiono modlitwę w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Tadeusz Szewczyk prezes Towarzystwa Kresowian Ziemi Kłodzkiej, oraz Michał Dworczyk, prezes Fundacji “Wolność i Demokracja”. Złożono kwiaty w imieniu organizatorów i lokalnych organizacji oraz odśpiewano Rotę.