Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium

W sobotę, 14 września 2019 wspólnota szkolna udziałem w uroczystej Mszy św. rozpoczęła nowy rok szkolny i katechetyczny. Ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki przywitał zgromadzonych: uczniów, nauczycieli, rodziców i gościa – konsula RP w Monachium p. Marcina Króla. Szczególnie serdecznie pozdrowił najmłodszych uczniów dopiero rozpoczynających edukację. Podsumował beztroski czas wakacji, który przyczynił się do odpoczynku uczniów i nabrania sił do dalszej pracy szkolnej. O. proboszcz przedstawił najważniejsze informacje dotyczące organizacji zajęć w pierwszym dniu nauki. Zachęcał dzieci i młodzież do systematycznej pracy, aby z każdym kolejnym rokiem poszerzali swoją wiedzę, doskonalili swoje umiejętności, rozwijali miłość do Boga i bliźniego. Na zakończenie Mszy św. pobłogosławił wiernych, tornistry i przybory szkolne. Po krótkiej przerwie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do przydzielonych sal na pierwsze tegoroczne zajęcia.Towarzyszyła im radość ze wspólnego spotkania.  Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w ramach projektu „Pod znakiem białego orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech – kontynuacja” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja

Autor: Maryla Majchrzak

Zdjęcia: Jakub Cap