Sojusz Piłsudski-Petlura 1920 r

Projekt „Sojusz Piłsudski-Petlura 192 roku” powstał dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury (www.nck.pl) w ramach priorytetu Kultura – Interwencje.

Zadanie będzie polegało  na stworzeniu wystawy czasowej oraz w wersji on-line pn. „Za naszą i waszą wolność … sojusz polsko-ukraiński 1920 roku” oraz opracowaniu pakietu edukacyjnego dotyczącego tego tematu przeznaczonego dla szkół średnich.

Wystawa będzie zawierała 16 plansz tematycznych, za które merytorycznie będzie odpowiadał dr Stanisław Stępień, kierownik Zakładu Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, prezes Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego.  Kuratorem wystawy jest Robert Marek Czyżewski, prezes Fundacji Wolność i Demokracja.

Innowacją w projekcie będzie opracowanie wersji elektronicznej wystawy, co pozwoli korzystać z niej w dowolnej chwili, tym bardziej, że jubileusz sojuszu polsko-ukraińskiego będzie obchodzony w przyszłym roku.

Ważnym elementem projektu jest opracowanie eduteczki we współpracy z Muzeum Historii Polski ((www.muzhp.pl).  Teczka edukacyjna  będzie zawierała materiały historyczne, w tym biogramy, mapy, dokumenty z epoki, odezwy i przemówienia, wspomnienia świadków historii.  Do teczki dołączymy scenariusze lekcyjne wraz
z kartami ocen.

Autor: Małgorzata Wójcik

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury

www.nck.pl

 

 

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Historii Polski

www.muzhp.pl