Inauguracja Roku Szkolnego w Polskiej Szkole Sobotniej przy Związku Polaków w Kijowie

16 września 2017 roku Polska Szkoła Sobotnia działająca przy Związku Polaków na Ukrainie w Kijowie rozpoczęła czwarty rok nauczania.

Na inauguracji roku szkolnego pojawili się nauczyciele języka polskiego, w tym Lesia Jermak i Larysa Bułanowa, członkowie ZPU z prezesem Antonim Stefanowiczem, redaktorzy „Dziennika Kijowskiego” Stanisław Panteluk i Andżelika Płaskina, przedstawiciele instytucji wspierających ZPU, rodzice,  młodzież i dzieci. Ambasadę reprezentował Konsul RP w Kijowie Tomasz Dederko.
Uczniowie zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia szkolne, recytowali wiersze, śpiewali piosenki, a także wspominali wyjazdy do Polski zorganizowane w czasie wakacji.

Słowo Polskie