IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa o Stanisławowie

O wydarzeniach, które miały miejsce w Stanisławowie i w regionie w okresie II wojny światowej debatowali naukowcy z Polski i Ukrainy oraz mieszkańcy Iwano-Frankiwska podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1939–1945. Wojna – Okupacja – „Wyzwolenie”, która odbyła się w dniach 6–8 września w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka oraz w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Przez trzy dni badacze historii omawiali tematy związane z życiem ówczesnych mieszkańców Stanisławowa i ich losami w czasie II wojny światowej.

Dr Mariusz Kardas z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wystąpił z wykładem o działalności polskiego podziemia niepodległościowego na terenie Ziemi Stanisławowskiej. – W tym roku, ponieważ jest 80. rocznica II wojny światowej, rozmawiamy o tej tragedii, która odbywała się na przestrzeni lat 1939–1945 i zadecydowała o losach tej części Europy do dnia dzisiejszego – powiedział polski historyk.

Mimo tego, że konferencja jest dość młoda, cieszy się wielkim zainteresowaniem w środowisku naukowym. W tegorocznej edycji wzięło udział 44 historyków, naukowców i krajoznawców z Polski i Ukrainy. – Cieszy nas obecność badaczy z różnych miast. Są tutaj historycy nie tylko z Iwano-Frankiwska, ale również ze Lwowa i Kijowa. Licznie reprezentowana jest strona polska. Do Stanisławowa przyjechali naukowcy z Warszawy, Gdańska, Poznania, Torunia, Rzeszowa, Krakowa – zaznaczył Petro Hawryłyszyn, dyrektor Biblioteki Naukowej Uniwersytetu Przykarpackiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Fundacji Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Karina Wysoczańska, Kurier Galicyjski

Fot. Leon Tyszczenko

https://www.kuriergalicyjski.com/actualnosci/7922-iv-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-o-stanislawowie