Iwano-Frankiwsk przywitał 11 listopada Olimpiadą Historyczną

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie to zorganiozwane przez Fundację Wolność i Demokracja wydarzenie patriotyczno-oświatowe, której już II edycja gości na Ukrainie w 2017 roku.

Polskie dzieci z Iwano-Frankiwska wzięły udział w jej pierwszym etapie wypełniając test złożony z pytań zamkniętych. Każda z osób pomyślnie wypełniających test w ramach iwano-frankiwskiej odsłony Olimpiady zorganizowanej lokalnie przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego przejdzie do drugiego etapu, w którym zmierzy się już z odpowiedzią ustną prze Komisją Egzaminacyjną.

Życzymy powodzenia, albowiem nagrodą dla trzech laureatów trzeciego etapu są studia w Polsce na kierunku “historia”.
  

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie jest działaniem składowym projektu „Biało-Czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce  na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.