W Żytomierzu dzieje się historia

11 listopada 2017 roku w Żytomierzu odbył się I etap II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie.
Organizatorem trójetapowej Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja, zaś organizatorem lokalnym w Żytomierzu, tak jak i w zeszłym roku, Związek Szlachty Polskiej. Tym razem w Olimpiadzie wzięły udział 24 osoby, w tym ze Stanisziwki, Berdyczowa, Nowogrodu-  Wołyńskiego, Emilczyna i, rzecz jasna, Żytomierza.
Kto wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko? Dowiemy się już niebawem. 

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie jest działaniem składowym projektu „Biało-Czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce  na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.