Chmielnicka miara patriotyzmu

 

11 listopada 2017 roku 55 młodych Polaków sprawdzało swą wiedzę z zakresu historii Polski wypełniając test, złożony z pytań zamkniętych, a przygotowany przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne – organizatorów II edycji (2017/2018) Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, współfinansowanej w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.