Lwów – historia zobowiązuje

Lwów wziął udział w Olimpiadzie Historii Polski na Ukrainie! Zorganizowana przez Fundację WiD, a zrealizowana lokalnie przez Szkołę nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie Olimpiada pozwoliła 31 dzieciom w wieku od 15 do 17 lat na sprawdzenie swej wiedzy z zakresu historii Polski oraz swych umiejętności językowych.
Nagrodą jest przejście do II etapu, a stamtąd już niedaleko do III, gdzie nagrodą główną dla trzech laureatów są studia na polskim uniwersytecie na kierunku “historia”.
Jak dalej potoczy się ta historia…?

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie jest działaniem składowym projektu „Biało-Czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce  na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.