Olimpiada Historii Polski w Czerniowcach

11 listopada 2017 roku, w Polskim Centrum Kulturalno-Oświatowym przy Gimnazjum nr 3 odbył się I etap II edycji (2017/2018) Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, w ramach którego polskie dzieci rozwiązywały test z historii Polski. Niedługo wyniki!
Olimpiada została zorganizowana przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne – w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie w 2017 r.” współfinansowanej w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.