„Ja w zespole WiD” szkolenie dla zespołu Fundacji

W dniu 25 czerwca br. w siedzibie Fundacji Wolność i Demokracja odbyło szkolenie pn. c„Ja w zespole WiD” z wykorzystaniem narzędzia psychometrycznego MindSonar.

MindSonar to narzędzie psychometryczne badające style myślenia i systemy wartości, które wpływają na podejmowane przez człowieka zachowania w określonym kontekście.

Badanie MindSonar umożliwia identyfikację zasobów każdej osoby, a także wskazuje na zależności przyczynowo-skutkowe zachowań poszczególnych członków zespołu.

Pierwsza część szkolenia polegała na wypełnieniu testu online, który badał w jaki sposób myślimy oraz działamy w wybranym kontekście – ja w zespole Fundacji Wolność i Demokracja. Druga część szkolenia służyła omówieniu celów badania, a także podsumowaniu wyników testów.

Szkolenie prowadziła p. Zofia Domaradzka – Grochowalska – Trener, Psycholog, Coach ICC, Ekspert ds. rozwoju organizacji.

Interpretacja wyników indywidualnych dała możliwość zrozumienia swoich zachowań (w tym także wpływu na innych), a także stanowiła źródło informacji o tym w jakich sytuacjach profil danej osoby będzie ją wspierał, a w jakich będzie stanowił ryzyko niepowodzenia w podejmowanych działaniach.

Interpretacja wyników zespołowych stanowi doskonałe źródło informacji o zasobach zespołu, a tym samym umożliwia optymalizację przydziału zadań poszczególnym członkom zespołu.

Znajomość metaprogramów oraz napędów do działania daje również możliwość zbudowania idealnego profilu kompetencyjnego osoby do danego zadania/roli zawodowej/stanowiska.

Celowe użycie badanie MindSonar stwarza szereg możliwości pracodawcy lub przełożonemu, którego celem jest optymalizacja stanowisk.

Szkolenie było finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.