Polska Sobotnio-Niedzielna Szkoła w Drohobyczu, miejsce gdzie uczą z miłością

Prawie 80 uczniów uczy się języka polskiego w Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkole w Drohobyczu, prowadzonej przez Fundację Świętego Antoniego. Szkoła powstała 6 lat temu, dzięki Oldze Pawłowskiej, prezesce Fundacji św. Antoniego w Drohobyczu.  Uczniowie szkoły to dzieci od 8 -15 lat oraz młodzież, która uczy się języka polskiego, polskiej historii i tradycji polskich. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu  w godzinach popołudniowych. Uczniowie Szkoły Polskiej w Drohobyczu biorą udział w różnych konkursach, nauczyciele natomiast doskonalą swoje umiejętności w ramach warsztatów dla nauczycieli organizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie uzyskują certyfikaty ukończenia kursu języka polskiego.
 Zapraszamy do obejrzenia relacji TV Kirier Galicyjski  o Szkole języka polskiego w Drohobyczu,  którą Fundacja Wolność i Demokracja od 4 lat wspiera  w ramach projektu  “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.  

redaktor wydania-Konstanty Czawaga zdjęcia i montaż-Andrzej Borysewicz