„Jan Paweł II: papież, Polak, poeta” – spotkanie on-line z poezją Karola Wojtyły odbyło się w Odessie (Ukraina)  

Termometry szukają miejsca, gdzie schować się pomiędzy 20. a 30. stopni.

Czas na zasłużony odpoczynek po tym niezwykłym dla wszystkich semestrze.

Już chyba wszyscy są na wakacjach albo na urlopie, ale nie… prawie wszyscy, bo odessianie ze Szkoły Sobotnio-niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddziale im. Adama Mickiewicza w Odessie nie śpieszą się z odpoczynkiem.

13 czerwca br. oni znów  spotkali się z poezją rodaków oraz recytowali wiersze. Tym razem bohaterem został człowiek, który nie wszedł do kanonu historii polskiej literatury jako poeta, co więcej on sam powiedział o sobie kiedyś:

„Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się,że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku”.

 To są słowa, które należą do Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II.

Ale Marek Skwarnicki, poeta, przyjaciel papieża słusznie zauważył:

„Twórczości poetyckiej Jana Pawła II, ani tej z lat młodości, ani tej późniejszej, nie powinno się właściwie analizować w aspekcie estetyczno-krytycznoliterackim. Poezja ta nie ma w swym okresie dojrzałym żadnego wzoru i nie ma także naśladowców. Istotą jej piękna jest mistyczna głębia nieustannych, dokonywanych w ciągu dziesiątków lat poszukiwań słownego ‘kształtu’, w który by ‘weszło Odkupienie’”.

Odessianie nie tylko zapoznawali się bliżej z poezją, ale też z życiorysem papieża-Polaka. Najważniejsze fakty i wydarzenia w życiu Karola Wojtyły – Jana Pawła II zostały przedstawione w filmie biograficznym Marka Gnilańskiego, który udało się zaprezentować dzięki uprzejmości producenta – Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Z życiorysem papieża-poety zapoznali gości organizatorzy –pan Denis Majdaniuk, nauczyciel jeżyka polskiego oraz pani Anastazja Strelcowa, nauczycielka historii. Pan Denis zwrócił uwagę na to, że w uchwale Sejmu RP ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II padają ważne słowa, iż„zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski”.

Pani Anastazja przygotowała bardzo ciekawą prezentację pt. „Miejsca związane ze Św. Janem Pawłem II”, po której wszyscy zagrali w grę on-line Kahoot. Zwycięzcami zostali: Oksana Agnieszka Kyryczenko (1.miejsce), Tatiana Filippowa (2. miejsce) oraz Olga Andrejewa (3. miejsce).

Swoją obecnością zaszczycili spotkanie on-line pani Stefania Szczepaniec, która dołączyła się do nas ze względu na naszą  współpracę z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, która wyraziła nadzieję na dalszą współpracę oraz pan Tomasz Kardasz, polonista, pasjonat Odessy, który zauważył, że w całej twórczości Jana Pawła II dominuje dyskurs filozoficzny, medytacja człowieka odkrywającego coraz to nowsze i inne źródła świętości w świecie natury i tajemnicach człowieczeństwa, własnego i bliźnich.

Pan Tomasz Kardasz 20 czerwca przeprowadzi wykład na temat „Pogadanka o wybranych słowach ze współczesnego slangu młodzieżowego”.

Projekt Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.

Tekst: Denis Majdaniuk