„Jan Paweł II: papież, Polak, poeta” – wieczór poezji Karola Wojtyły odbył się w Odessie (Ukraina)

                                                                                            “Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić:

                                                                                              obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku”

                                                                                                                                            Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II

 

Karol Wojtyła nie wszedł do kanonu historii polskiej literatury jako poeta, ale Marek Skwarnicki, poeta, przyjaciel papieża słusznie zauważył: „Twórczości Poetyckiej Jana Pawła II, ani tej z lat młodości, ani tej późniejszej, nie powinno się właściwie analizować w aspekcie estetyczno-krytycznoliterackim. Poezja ta niema w swym okresie dojrzałym żadnego wzoru i nie ma także naśladowców. Istotą Jej Piękna Jest Mistyczna Głębia Nieustannych, dokonywanych w ciągu dziesiątków lat poszukiwań słownego “kształtu”, w który by “weszło Odkupienie” ”.

Poezje Karola Wojtyły – młodego gimnazjalisty z Wadowic, studenta polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kleryka Seminarium Duchownego, księdza, biskupa, kardynała i papieża – budzą od chwili wyboru Papieża Polaka na stolicę Piotrową duże zainteresowanie. Są one niewątpliwie istotnym kluczem do poznania duchowego wnętrza Ojca Świętego Jana Pawła II, jego dojrzewania duchowego i jego osobistej relacji do Boga. Ukazują Jego Wizję Świata, sposób ujmowania wartości, relacji międzyludzkich i odniesienia do siebie samego.

9 października br. odessianie przestrzegając wszystkich zasad ochrony epidemicznej zebrali się w podwórku swojej siedziby, czyli Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie, żeby zarecytować swoje ulubione wiersze Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II.

Pan Denis Majdaniuk, nauczyciel języka polskiego oraz organizator cyklu spotkań z polską poezją, zainspirowany udziałem w kursie on-line „Papież, który kochał sztukę” zorganizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja, postanowił przeprowadzić już drugie w tym roku spotkanie z poezją Karola Wojtyły, ale ono zupełnie się różniło od czerwcowego spotkania on-line swoim klimatem i tematem. Organizator opowiedział o twórczości papieża-poety, a uczniowie Szkoły sobotnio-niedzielnej działającej przy ZPU Oddział im. Adama Mickiewicza oraz gość z „północnej stolicy” Mołdawii – miasta Bielce – pan Igor Gaibei (on-line) recytowały wiersze.

Uczestnicy Studia Teatralnego im. A. Fredry zagrali fragment najbardzie znanej sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”. Miała ona postać, jako podaje podtytuł, „medytacji o sakramencie małżeństwa”, która przechodzi chwilami w dramat.

Ogromną przyjemność i wielki zasztyt dla nas sprawiła obecność wśród uczestników Spotkania znanego polskiego poety pana Macieja Bieszczada, autora sześciu książek poetyckich, członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, twórcy Festiwalu Literatury „Zarzewie” w Wieluniu. Pan Maciej zarecytował trzy swoje wiersze, których inspiracją był św. Jan Paweł II.

Pani Prezes Swietłana Zajcewa-Wełykodna zwróciła uwagę na to, że w uchwale Sejmu RP ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II padają ważne słowa, iż „zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski”.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak”, realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Tekst: Denis Majdaniuk

Zdjęcia: Irena Kozłowa